Handelsbetingelser for indbetaling
til Haverslev Idrætsforening

Følgende gælder for alle handler mellem Haverslev Idrætsforening (CVR-nr.: 32434622) og medlemmer af Haverslev Idrætsforening. 

For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år. 

For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år.

Betaling
Du kan betale med Dankort og e-Dankort.
Kontingent kan betales forud eller senest efter 2 træningsgange. Ved forudbetalt kontingent er man sikret en plads på det pågælgende hold. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden.

Ved fortrydelse refunderes kontingenten kun efter 2. træningsgang.
Ved senere start betales kontingent senest 6 dage efter start - kontingenten refunderes ikke.

Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af Haverslev Idrætsforening blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.

Ordrebekræftelse og kvittering
Straks efter indbetaling via vores hjemmeside er det muligt at udskrive en kvittering fra betalingsvinduet.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Haverslev Idrætsforening ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige. 
Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen til sæsonstart ved både sommer- og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.

Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er momsfrit og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

Fotografering
Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træninger. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til Haverslev Idrætsforenings bestyrelse.
 
Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Opsigelse
Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftlig til bestyrelsen via hjemmesiden. Når bestyrelsen har godkendt opsigelsen vil kunden modtage en bekræftelse på opsigelsen. Vær opmærksom på, at betalt kontingent ikke refunderes.

Kontingentet kan kun refunderes i særlige tilfælde. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage stilling til eventuel refusion i hvert enkelt tilfælde samt eventuelt at forlange en lægeattest.

Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:

  • Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen
  • Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.